คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดสอนหลากหลายคณะ และสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ก่อนสมัครเรียน ต้องเตรียมอะไรบ้าง หลักฐานที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง เตรียมให้พร้อม

สมัครเรียน

เมื่อพร้อม สมัครเรียนได้ที่นี่ เพียงกรอกข้อมูล จะมีอาจารย์รับสมัคร ติดต่อกลับ

Latest Blog

อาจารย์จินตนา คงสุข : อาจารย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย