สาระน่ารู้

อีสเทิร์นเอเชีย

10 คำถาม ที่ถูกถามบ่อยๆในข้อความ ในการเรียนต่อ ผู้ช่วยพยาบาล PN ที่รับรองโดยสภาการพยาบาลเรียน 1 ปีหมวก เท่านั้น
1.จบมามีงานรองรับไหม #ตอบได้ว่า มีงานรองรับและไปได้หลากหลายแผนก รพ.และคลีนิกและทั้งภาครัฐและเอกชน งานออกหน่วย
2.PN และ Na ต่างกันยังไง #ตอบว่า PNคือผู้ช่วยพยาบาล หนึ่งปีมีหมวกมีหน่วยกิตในการเรียน
Na คือพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล NA ไม่มีหน่วยกิต
3.จบสายศิลปเรียน pn ได้ไหม #ตอบว่า เรียนได้  หลายสถานบันรับจบทุกสายการ เช่นกศน.ปวช ปวส.จบมาก็เรียนได้
4.เรียน pn เรียนยากไหมสอบยากไหม #ตอบว่า เรียนไม่ยาก ถ้าสนใจและตั้งใจเรียนไม่มีอะไรยาก
5. เรียน pn จบ สามารถเรียนต่อ อะไรได้ไหม เช่นพยาบาล ตอบว่าเรียนต่อได้ถ้าจบมาจากสายวิทย์ และต้องไปสอบเข้า บางรพ.มีให้ทุนเรียนพยาบาล แต่ต้องมีอายุงาน ในการทำงาน
6.หลักสูตรPNกับNA ต่างกันอย่างไร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1ปี P.N. จะเรียนอย่างน้อย 34 หน่วยกิต หมวดวิชาจำเพาะ 28 หน่วยกิต วิชาทั่วไป 6 หน่วยกิต เป็นภาคทฤษฎี 18 หน่วย และภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่สภาการพยาบาล กำหนดไว้ ส่วนหลักสูตรของโรงเรียนบริบาลเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนแต่ละแห่งกำหนดเองซึ่งอาจเหมือนหรือต่างกันไม่ทราบได้แต่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
7.เงินเดือนระหว่าง PN และ NA  อัตราค่าตอบแทน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ค่าตอบแทนเริ่มต้นในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทั่วไป สูงกว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนบริบาล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้เวลาและความอดทนในการศึกษามากกว่านั้นเอง
8. เรียน จบ Na ไม่สามารถ เทียบโอนไป pn ได้  ต้องเรียนใหม่ทั้งหมด 1 ปี
9.เรียน pn อายุ กำหนดอายุเท่าไร ตอบว่า อายุตั้งแต่ 17-45 และแต่ข้อกำหนดแล้วแต่ล่ะสถานบัน บางทีเยอะกว่านี้ถ้าสอบได้ บางสถาบันกำหนดไม่เกินอายุ 25 ก็มี และส่วนสูงและน้ำหนัก ให้ดูสมส่วนด้วย
10. เรียน pn จบมาทำงานสายคลีนิกเสริมความงามได้ไหม ตอบว่าทำงานได้ครับ เช่น รพ.ยันฮี รพ.บางมดและรพ.ที่มีแผนกศัยกรรมความงาม และคลินิกต่าง ๆในแผนกต่างๆ เงินเดือนและ ฐานเงินเดือน โอที ก็สูงด้วย
และมีความต้องการ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN มากขึ้นขณะนี้


Gallery