ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2560อีสเทิร์นเอเชีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • พยาบาลศาสตร์,  เภสัชศาสตร์ 4 ปี  GPA  2.50 ขึ้นไป
  • เภสัชฯ 6 ปี  GPA   2.75  ขึ้นไป
  •  สาธารณสุขศาสตร์ GPA   2.00  ขึ้นไป
  •  การบิน  GPA   2.00  ขึ้นไป
  •  ผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี (PN) GPA 1.80 ขึ้นไป  (สอบเฉพาะสัมภาษณ์)

** คณะการบิน,  คณะพยาบาลศาสตร์    ส่วนสูง หญิง 155 ซม.    ชาย 165 ซม. ขึ้นไป (น้ำหนักสมดุลกับส่วนสูง)
** หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ( PN)   ส่วนสูง หญิง 150 ซม.    ชาย 150 ซม. ขึ้นไป(น้ำหนักสมดุลกับส่วนสูง)

 

 

 


Gallery