คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุข อีสเทิร์นเอเชีย

มี 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับเฉพาะแผนสายการเรียนวิทย์-คณิต
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6
  • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  •  ค่าเทอม 45,000 บาท กู้ได้เต็มจำนวน
  • ชุดนักศึกษา ฟรี

?แนวทางการประกอบอาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์?

***สาธารณสุขชุมชน อาทิ ↔นักวิชาการสาธารณสุข / นักวิชาการควบคุมโรค / นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพในรพ.หรือหน่วยงานทางสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน   / นักวิชาการสุขสึกษา / หมออนามัย

***อนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ ↔นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสุขาภิบาล / นักวิเคาระห์คุณภาพสอ่งแวดล้อมผู้ควบคุมมลพิษ
↔อาจารย์/ นักวิชาการ/ นักวิจัย / ที่ปรึกษาหน่วยงานภ่ครัฐและเอกชน
 นักสุขาภิบาล ทำงานได้ทั้งภาครัฐ และสถานประกอบการเอกชน

 ***อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ↔นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
↔อาชีพอิสระด้านส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเอกชน

****คณะสาธารณสุขศาสตร์  เป็นกลุ่มวิชาชีพขาดแคลนเป็นที่ต้องการของชุมชน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสาธารณสุขชุมชน มีห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อฝึกปฏิบัติที่สมบูรณ์การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำทุกคนทันที

A365B6978BE523549C29B54EBF658346a81a5ct02766dbcคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

สมัครเรียนคลิ๊ก

 


Leave a Reply

Gallery