คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาจีนศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • รับทุกแผนสายการเรียน
  • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
  • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ.)

 

-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์3

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ทำความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จบมาได้บัตรมัคคุเทศก์ บัตรสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวได้ทั้งคนไทยและต่างประเทศ ฝึกงานกับหน่วยงานและสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม บริษัทนำเที่ยว โรงแรม รวมทั้งสายการบินต่าง ๆ

ค่าเทอม 30,000 บาท/เทอม  กู้ กรอ.ได้

สาขาการท่องเที่ยวจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์ ประเภททั่วไป-ต่างประเทศ ( บัตรสีบรอนด์เงิน )      มีวิชาเลือกทางด้านการโรงแรม การจัดประชุมสัมมนา การจัดอีเว้นท์  มีฝึกออกทริปทั้งในและต่างประเทศ เรียนสนุกเที่ยวสุดมัน รับ 50 คน

acc2

 

 

-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

n20150303111252_13644

น.ศ.จบมามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างดี มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเพียงพอที่จะทำงานในภาคธุรกิจ และทำธุรกิจส่วนตัว  มีประสบการณ์ในต่างประเทศเป็นจุดเด่นในการสมัครงาน มีโอกาสทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ  อาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีประสบการณ์สูง มีคอร์สเตรียมสอบ TOEIC  ฟรี สำหรับปี 3 ภาคเรียนที่ 2  น.ศ.ทุกคนได้ไปศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศ เป็นเวลา  1 เทอม ที่ IIUM มหาวิทยาลัยนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซีย มี น.ศ 60,000 คน

ค่าเทอม 35,000 บาท/เทอม รวมค่าเดินทาง ที่พัก ค่าไปเรียนแลกเปลี่ยน รับ 30 คน   กู้ กรอ.ได้

eng2

 

 

 

-สาขาวิชาจีนศึกษา

050322-09

ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กับ มหาวิทยาลัยเจิ้งชิวCheng Shiu University (CSU)  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวัน เป็นอันดับ 1    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1965 เดิมชื่อว่า Cheng-Shiu Junior College of technology และในปี ค.ศ. 2003 ได้เปลี่ยนเป็น Cheng Shiu University   สอนโดยอาจารย์ชาวจีนและชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน หลักสูตรมีความทันสมัย เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ควบคู่ไปกับความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจีน ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนสามารถเรียนได้ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาตรี ในหลายสาขาวิชา อาทิ การค้าระหว่างประเทศ การจัดการ ธุรกิจ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม เป็นต้น

นักศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้ไปศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ประเทศไต้หวัน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง ทุกปี ซึ่งในระหว่างศึกษานักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการเรียน กับเจ้าของภาษาและมีเพื่อนต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

เทอม 37,500 บาท/เทอม รวมค่าไปเรียนแลกเปลี่ยน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฟรี  

คณะศิลปศาสตร์5

 

 

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Kobe-Univ-Rokkodai-Honkanสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและญี่ป่นที่มีประสบการณ์ทำงานและสอนภาษาญี่ปุ่นมานาน  เน้นการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ทำความร่วมมือกับการบริษัทให้ น.ศ.ได้ฝึกงาน ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าศึกษาได้ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นหลายแห่ง จัดทัศนะศึกษาเยี่ยมชมหน่วยงานองค์กร ที่บริหารโดยชาวญี่ปุ่นทุกปีการศึกษา น.ศ.ชั้นปีที่ 3 ทุกคนได้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยนานาชาติโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 4 เดือน มหาวิทยาลัยสวยบรรยากาศดีน่าเรียน ล้อมรอบไปด้วยทะเล เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ค่าเทอม 48,500 บาท รวมค่าไปเรียนแลกเปลี่ยน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฟรี                        ในชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่2 นักศึกษาทุกคนจะได้ไปศึกษาที่ มหาวิทยาลัย KOBE ประเทศญี่ปุ่น

คณะศิลปศาสตร์2

 

 

สมัครเรียนคลิ๊ก

 


Leave a Reply

Gallery