คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโน1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับทุกแผนสายการเรียน
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช , ปวส , กศน
 • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ.)

ค่าเทอม 35,000บาท/เทอม กู้กองทุน กรอไ ด้

 • เรียนเกี่ยวกับการสร้างซอฟต์แวร์
 • ฝึกให้นักศึกษาสร้างแอพเป็นของตนเอง พร้อมแจกโน้คบุ้คฟรี ( ในปีที่2 )
 • ทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับองค์กรไอทีที่มีชื่อเสียงระดับสากล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 2. ผู้ดูแลระบบ (System Administration)
 3. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administration)
 4. ผู้สนับสนุนระบบ (System Supporter)

 

newna2

 

สมัครเรียนคลิ๊ก


Leave a Reply

Gallery