ขั้นตอนการสมัครเรียน

1.เลือกคณะหรือหลักสูตรที่สนใจ

2.ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลเพิ่มเติม

3.เลือกช่องทางการสมัครเรียน นัดรับสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสาร

4.ชำระเงินด้วยตนเองหรือชำระผ่านบัญชีธนาคาร

รับสมัครอีสเทิร์นเอเชียติดต่อ อ.จินตนา  Tel : 099-5394195                                                 Line Id : 0854113029  

สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย  กรอกใบสมัคร Download ที่นี่

ยื่นเอกสารสมัคร
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน     2 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน   2 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน      2 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา    2 ชุด
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)
***เอกสารจัดเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

stampส่ง

อาจารย์จินตนา  คงสุข

ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เลขที่ 49/137 หมู่ 4  ต.สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

วงเล็บมุมซองด้วยนะคะ
(สมัครโควตาคณะ………………..)

 

 


Gallery