ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รับทุนการศึกษาในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Mobile App Development ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ณ คณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย JIAOTONG BEIJING เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามีจำนวน 2 คน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ สาธุ และนายกฤษฎิพงศ์ หวู ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์กับนักศึกษาต่างชาติ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน รวมถึงได้ศึกษาดูงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีของประเทศจีนจำนวน 2 บริษัทได้แก่ บริษัท Xiaomi และ China Soft ทั้งนี้นักศึกษาจะเข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สมัครเรียนคลิ๊ก


Gallery