แนะนำอาจารย์

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต_3862

อาจารย์จินตนา คงสุข

อาจารย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ติดต่อสมัครเรียนและสอบถามข้อมูลโดยตรง

โทร : 099-5394195

Line Id : 0854113029

Facebook :  AOY-JIN EAU

เพจ : เรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เพจ : สมัครเรียนพยาบาล/สาธารณสุข/เภสัชศาสตร์-อ.จินตนา

 

a1

อีสเทิร์นเอเชีย


Gallery